Rick Owens - Fw23 Men

Men's Fall-Winter 2023 ready-to-wear fashion show in Paris.

Balenciaga - Ss23 Women

Women's Spring-Summer 2023 ready-to-wear fashion show in Paris. 

Louis Vuitton - Fw22 Men

Men's Fall-Winter 2022 ready-to-wear fashion show at Carreau du Temple in Paris.

Balenciaga - AH24 - Los Angeles 

Fall-Winter 2024 fashion show in Los Angeles.